چهارشنبه، فروردین ۰۳، ۱۳۸۴

عيد شما مبارك نقطه سر خط
اميدوارم سال خوبي براي شما و خانواده شما باشد نقطه سر خط
با آرزوي موفقيت و شادكامي شما در سال جديد نقطه سر خط
و ده ها و ده ها نقطه سر خط ديگر .
نه اميدوارم و نه آرزويي برايتان مي كنم نه تبريك مي گويم براي سال جديد
من ايمان دارم كه سال جديد را ما خواهيم ساخت ،سال جديد خوب خواهد بود اگر ما خوب بسازيم ، سال جديد پر از موفقيت خواهد بود اگر ما موفقيت ها را بوجود بياوريم ، سال جديد شايد سال آزادي ما باشد از نقطه سرخط ها ، بشرطي كه كمي آزاد انديش باشيم و اندكي آزادمرد
من اميدوارم به اين ساختن هايمان . تبريك بخاطر ساختن هايمان و بهترين ساختن ها را برايتان آرزو مي كنم ، سالي بدون نقطه بدون سرخط

مازیار

جمعه، اسفند ۲۱، ۱۳۸۳

برف ۱ متر و چند سانتی متر آب شد !هیچستانی ام در کوچه ها قدم می زند !و من می اندیشم به تمامی بودن هایم با هیچستانی ام !