پنجشنبه، فروردین ۲۵، ۱۳۸۴

خداحافظ دنیای دیجتالی ! ‌خداحافظ آدمهای دیجتالی ! خداحافظ تجربه ۸ ساله من !

یکشنبه، فروردین ۲۱، ۱۳۸۴

شايد دوره شعرهاي عاشقانه به پايان رسيده باشد ، اما گوشهايم صداهايي را از درونم مي شوند که لبريز است از همان شعرهاي عاشقانه که شايد دوره اش متعلق به اين روزگار نباشد ، شعرهايي براي ناخن هاي کوتاه بي لاک ! نقطه سر خط