پنجشنبه، اسفند ۲۵، ۱۳۸۴

نمی دونم این نوشته مال کیه ! ولی خوب مال هر کسی هست زمانی بوده که 100 تومنی توی اقتصاد کشور اعتبار داشته !!!
مادر روسپي خوبم
تنت گاهي کبود
گاهي سرخ
تنت رنگين کمان است مادر

صد توماني هاي ما
بوي عطر هاي مردانه مي دهد
نانوا با ما مهربان نيست مادر

بزرگ مي شوم
برايت شربت سينه مي خرم
براي خواهرم مداد رنگي هزار رنگ مي خرم

رنگين کمان به آسمان بر مي گردد
و شبها کنارت خواهيم خوابيد ....