دوشنبه، اسفند ۰۷، ۱۳۸۵

شاخه های عشق بریده می شوند بی آنکه ریشه ها بخشکند … وای بر آن روزی که جنگلی از ریشه باقی بماند …

جمعه، بهمن ۲۷، ۱۳۸۵

من از تلنبار ثانیه های کپک زده ای می آیم ...