چهارشنبه، بهمن ۲۸، ۱۳۸۸

و زمان چه زود می گذرد بی آنکه بنویسی ...

هیچ نظری موجود نیست: