پنجشنبه، آبان ۰۲، ۱۳۹۲

خودخواه ترین انسان های دنیا گاهی کسانی به سراغشان می آیند که از آنها خودخواه ترند ... چنین زمانهایی به خودخواهی هایم فکر می کنم ... فقط فکر ... نه بیشتر ... شاید باید قضاوت کرد ... اما شهامت قضاوت هرگز ...

هیچ نظری موجود نیست: