دوشنبه، مهر ۲۹، ۱۳۹۲

کاش حال خانه خوب بود
کاش هنوز دودکشش دود داشت
بالای آن خورشید می کشیدم و
در باغچه اش درخت
تابی هم وصل می کردم
خودم و تو و شاید کودکی را می کشیدم
یا حداقل امیدی به دود دودکشش  بود
امید به خورشید و درخت و ...
کاش زندگی نقاشی بود
نقاشی های بدون  خط خطی
نقاشی ها تمام شد و نقش بازیگرانش
بوم آبرنگ را سیل اشک برد
کاغذ سفیدم را کاش می شد پس گرفت و موشکی می ساختم
شایدم قایقکی بادبانی
فوتش کنم
بزنم به دریا
به امید ساحلی در دور دست
آغوشی آرام
وای بر تو که هنوز دنبال نقاشی هستی و دنبال کاغذ