دوشنبه، مهر ۲۹، ۱۳۹۲

در سایه ها قدم زدن
در سایه ها زندگی کردن
در سایه ها عاشق شدن
در سایه ها بوسیدن
ظاهرا همه چیز سایه بود
حتی من و تو
و شاید بلاخص ما


آفتاب تو از کجا پیدایت شد؟!